De vinddrivna tyska fiskarna tacka.

Tyska rundradiobolaget i Berlin har i skrivelse till härvarande tyska konsulat meddelat, att den i december vinddrivne fiskaren Franz Rehse från Gr. Hubnicken i Ostpreussen, som efter åtta dagars kringirrande jämte en kamrat i öppen båt kom i land vid Närs fyr och därifrån infördes till Visby lasarett, nu lyckligen anlänt till sitt hem. Han har i tysk radio berättat om sina upplevelser på havet och han har samtidigt bett det tyska radiobolaget att överbringa hans hjärtligaste tack för den hjälp, gästvänskap och vänliga förtroende, som kommit honom och hans kamrat till del, till tyska konsulatet, läkarne och sjuksystrarna — på lasarettet liksom på landsbygden — tyskarna i Visby med hr och fru Hötzelt i spetsen och andra. Vi vidarebefordra härmed detta tack till dem det vederbör.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *