De smittsamma husdjurssjukdomarnas bekämpande.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har i enlighet med kungörelsen den 12 april 1935 angående bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar, beslutat till sådana värderingsmän, varom i kungörelsen förmäles, och suppleanter för dem inom sällskapets område för 1938 utse följande personer, nämligen lantbrukarve J. O. Geselius, Lärbro, Anton Jakobsson, Eke, med lantbrukarna Per Svensson, Stenkyrka, och Henric Levander, Havdhem, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *