De postala förhållandena i Fårösund.

Postdirektionen föreslår, att generalpoststyrelsen lämnar de av agronomen Vilhelm Masreliez anförda klagomålen mot postgången i Fårösund utan åtgärd.
Direktionen anser att Fårösunds postförbindelser redan äro goda. Inom distriktet förekommer endast i enstaka fall att lantpoststation har postgång på söndagen. DA så är fallet ha, alldeles särskilda skäl förelegat. I tre fall gäller det platser med sanatorier och i de övriga i regel orter med exportindustrier eller andra större industrier. Sommartiden äger dessutom postgång rum på söndagar till några brunns- och badorter. För Fårösunds del har enligt direktivanans mening hittills icke förelegat något behov av söndags-postföring. Förmodligen komma förhållandena dock att gestalta sig annorlunda, då militärförläggningen är fullbordad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *