Dagens samövningar med Gotlands trupper.

Fientligt flyganfall mot Roma flygfält.
Den femte och sista samövningen i följd denna vecka mellan Gotlands trupper och pansarbilskompaniet samt flyget ägde rum i dag, då man också kunde glädjas över litet sol över landskapet.
Förutsättningen var liksom igår att krigstillstånd rådde mellan två främmande makter men att Sverige förklarat sig neutralt. Mobilisering hade ännu ej verkställts. Roma och Visby flygfält förutsättes emellertid färdiga och försvarades av vardera en luftvärnsautomatkanontropp och fyra luftvärnskulsprutor, båda slagen fingerade, samt ett gevärskompani.
III bataljonen I 18 under kapten Jeppssons befäl med löjtnant Källström som bataljonsadjutant stod utom två kompanier kl. 9 vid Sylfaste medan II pansarbilskompaniet vid samma tidpunkt stod vid Visborgs slätt.
Kort efter kl. 9 inkom rapport om att fientliga flygplan varit synliga — det var för övrigt sju flygplan från Fårösund, som uppenbarade sig även över Visby — och det visade sig sedan att de mellan 8,50 och 9 med fallskärmar landsatt omkring 1 kompani i trakten öster om Dalhem. TII bataljonen och pansarbilskompaniet fingo omedelbart order att skrida till attack mot den fientliga styrkan samt ingripa till flygfältets i Roma försvar mot både trupper och flyg.
Sedan denna del av övningarna avslutats följde skarpskjutning i Tofta, varom närmare meddelande i går lämnades. Ledare för skjutningen med pansarbilskompaniet var major Lindh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *