Carl Haase död.

På lördagskvällen avled på Visby lasarett frisören Carl Haase härstädes. Han intogs för någon vecka sedan för blindtarmsinflammation, komplikationer tillstötte och på, lördagskvällen kom döden.
Carl Haase var född i Stettin 1886 och kom till Sverige, närmast Kalmar, 1908. Hit till Visby flyttade han 1910 och övertog 1920 Djerfssons raksalong vid Adelsgatan, som han sedan dess innehaft. Redan under sin tid i hemlandet arbetade han i frisöryrket. Han var sedan många år svensk undersåte och ingick här äktenskap 1912. Alltid gladlynt och gemytlig gjorde Haase sig allmänt omtyckt och fick många vänner men hans största intressen voro affären och hemmet. I Hantverksföreningen och I. O. G. T. var han emellertid en intresserad medlem. En god vän och god kamrat gick alltför tidigt bort med Carl Haase, och i sorgen efter honom deltaga, utom de när mast sörjande — maka, född Pettersson, och en son — moder och syster, en talrik skara släktingar och vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *