Byråföreståndaren jur. kand. Axel Axelman

företar, som framgår av annons, på inbjudan av Nykterhetsnämndernas förening och resp. lokala nykterhetsnämnd en föreläsningsturné till Gotland, närmare bestämt till Slite och Roma. Sålunda hålles föreläsning i Slite kommunala mellanskolas samlingssal om lördag kl. 7,30 e. m. och i godtemplarlokalen i Roma om, söndag kl. 4,30 e. m. Ämnet blir: ”Åsikter och åsiktsbildning i nykterhetsfrågan”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *