Byggnadshistoriska undersökningar i Follingbo kyrka.

Riksantikvarien har anmodat docent Mårten Stenberger att under loppet av innevarande år verkställa byggnadshistoriska undersökningar vid de schaktningsarbeten för installation av värmeledning, som i dagarna påbörjats i Follingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *