Byggnadsföreningen Furväpplingen

av N. T. O. höll i lördags årsmöte i lokalen, Mellangatan, under ordförandeskap av hr Henry Engström med ett 40-tal ombud från de fyra visbylogerna. Års- och revisionsberättelserna lades med godkännande till handlingarna. Till styrelse valdes för två år hrr Henry Engström, Valter Karlsson, Erik Fröberg och Hilding Nygren samt för ett år hr Edvin Johansson. Suppl. hrr E. Engström, Anton Bergström, Emar Jakobsson och Axel Nilsson. Revisorer blevo hrr Ch. Grönberg, K. G. Heid och I. Classon med hrr A. Rothstein och S. Lundberg som suppleanter.
Årsmötet beslutade vidare en del anslag, däribland att till varje prenumerant å ordens tidning ”Templarkuriren” inom visbylogerna anslå 2 kr., anslag till Barntempel och scoutkår, ett stipendium å 50 kr. till någon av logemedlemmarna, som ämnade bevista en kurs vid ordens skola i Wendelaberg m. m.
Sedan en del interna frågor behandlats, riktade hr Henrik Engström ett tack till styrelsen för dess arbete under året, varefter mötet avslöts.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *