Branden i Biskopsgården

är idag föremål för överläggningar mellan kyrkorådet, byggmästaren och representanter för de intresserade brandförsäkringsbolagen, Städernas Allmänna och Hansa. Något resultat av överläggningarna har man dock ännu icke kommit till.
Stadsfiskal Ullman meddelar att icke heller av polisundersökningen ännu något resultat föreligger.
Brandkåren har haft vakt utsatt vid brandplatsen även de båda senaste nätterna ehuru någon direkt fara icke längre är för handen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *