Bostäder i Fårösund.

Statsutskottet föreslår 668,000 kr.
Ett av k. m:t äskat anslag På 290,000 kr. till tjänstebostäder vid Gotlands kustartillerikårs förläggning i Fårösund anser statsutskottet, i anslutning till väckta motioner av hrr Andersson i Fältenborg (fp) m. fl. och Lundqvist (h) m. fl., böra höjas till 668,000 för att kårens uppsättande i önskvärd omfattning och inom beräknad tid icke skall behöva allvarligt försvåras. Reservation för bifall oförändrat till k. m:ts förslag har avgivits av hr Törnkvist (s).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *