Blodiga fejder vid sudettyska gränsen.

Tjeckerna utrymma.
London, 22 sept. (TT.) Reuters korrespondent i Selb, mittemot Eger på den tyska sida n om gränsen, meddelar att de tjeckiska trupperna på torsdag sr iddagen började utrymma de sudettyska områdena.

Sudettyska avdelningar söka gå över gränsen.
London, 22 sept. (TT.) Reuters korrespondent i Wien telegraferar, att enligt ett officiellt meddelande, som utkommit i Wien, ha sudettyska legionärer försökt övergå gränsen till Tjeckoslovakien från Laa och Haugsdorf i Nieder-Österreich. De hindrades från att rycka in i Tjeckoslovakien genom de tjeckiska truppernas eldgivning.

Angrepp och motangrepp.
Berlin, 22. sept. (TT.) I ett Wienmeddelande till Deutsches Nachrichtenbüro berättas om ytterligare ett allvarligt intermezzo vid den tjeckoslovakisk-österrikiska gränsen. Vid 1-tiden natten till torsdagen trängde en skara tjecker över gränslinjen vid Laa mot Wildandärnbach. De kastade handgranater mot den tyska tullstationen och stucko den i brand och försökte sedan tränga vidare in på rikstyskt territorium. När de nått fram till Laa an der Thayad besvarade tyska tulltjänstemän och bönder elden och gingo till motangrepp med påföljd att tjeckerna drogo sig tillbaka över gränsen. De togo ställning vid den befästningslinje, som löper på ett avstånd av 500 meter från gränsen och som är försedd med 13 maskingevärstorn. Därifrån öppnade man häftig eld mot den tyska tullstationen och dess omgivning.

En tjeckisk handgranat mot sudettysk procession.
Berlin, 22 sept. (TT.) Deutsches Nachrichtenbäro meddelar från Bärenstein: Då befolkningen i Weipert hade anordnat en glädjedemonstration och var på väg till den tyska gränsen för att förbrödra sig med invånarna i Bärenstein kastade plötsligt en tjeckisk tjänsteman utan någon föregående varning en handgranat mitt in i folkmängden. Flera hundra meter omkring kunde man höra de svårt sårades skrik. En sudettysk gymnastiktrupp gick genast till motangrepp, och en eldstrid uppstod, under vilken bägge sidor fingo vidkännas förluster i döda och sårade. Över Weipert ligger f. n. tunga rökmoln, och troligen ha några byggnader stuckits i brand.

General Sirovy skall trygga lugnet i landet.
Prag, 23 sept. (TT.) Från välunderrättade kretsar i Prag framhålles, att Benesj. beslut att sätta militär i spetsen för regeringen bör tolkas såsom uttrycken för en önskan på ansvarigt håll ätt sökra det inre lugnet i Tjeckoslovakien. Den allmänna uppfattningen är, att den popularitet general Sirovy åtnjuter snabbt skall bidraga till att åstadkomma lugn i landet. I majoritetskretsar förklaras, att alla de hittillsvarande majoritetspartierna lojalt komma att stödja Sirovy. Majoritetsutskottet, som godkände franskengelska förslaget, kommer att skänka den nya regeringen sitt stöd.

Tjeckerna spränga järnvägslinje.
Berlin, 23 sept. (TT.) DNB meddelar: Enligt Zittau Morgenzeitung har järnvägen mellan Zittau och Reichenberg, vilken tillhör de tyska järnvägarna, sprängts av tjeckerna omedelbart innanför gränsen vid Grottau.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *