Blåbandsungdomens vinterting

i går hölls i baptistkapellet i Havdhem, där på förmiddagen ett mera enskilt möte var anordnat med predikan av pastor E. Jakobstam.
På eftermiddagen fortsatte tinget, då ordföranden i blåbandsföreningen på platsen, kamrer Erik Lindqvist, hälsade de närvarande välkomna. Tillslutningen till tinget kunde ha varit större, men på grund av det dåliga väglaget hade icke så många mötesdeltagare som man väntat infunnit sig. Efter ett anförande av pastor Jakobstam talade ordföranden i länsungdomsförbundet pastor Stanley Hermanson, som bl. a. manade samtliga att var och en i sin stad arbeta på en allt livligare anslutning till blåbandsrörelsen. Förutom föredragen förekom på programmet sång av en manskör från Havdhem samt fiolmusik av några ynglingar på platsen, och givetvis saknades icke det obligatoriska kaffet såsom ett mera materiellt inslag.
Det alltigenom lyckade mötet avslöts av pastor Th. Arvidson med bön, varjämte sjöngs en psalm unisont.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *