Biskopsvisitationen i Östergarn,

som pågått sedan fredagen, avslutades i går. Under första dagen hölls besiktning av pastoratets kyrkor och biskopen besökte även skolorna i Östergarn och Gammelgarn. På kvällen hölls en vespergudstjänst i Ardre kyrka, vid vilken kontraktsprosten Reuser predikade och kyrkoherde Björkander förrättade altartjänsten.
På lördagsförmiddagen besöktes skolorna. i Ardre, där biskopen samtalade med barnen. Kl. 1 ägde ett sammanträde rum i Ljugarns missionshus med ’ kyrko- och skolråden samt andra intresserade i församlingen. – De frågor som behandlades här voro huvudsakligen möjligheterna till anordnande av regelbundna gudstjänster i Ljugarn och om förflyttning av pastorsexpeditionen till en mera central plats i pastoratet.
På eftermiadagen kl. 9 hölls konfirmation i Östergarns kyrka och härefter var ett sammanträde med kyrko- och skolråden i Östergarn och Gammelgarn anordnat.
Under söndagen besökte också biskopinnan Östergarn och var närvarande vid: de högtidligheter som då ägde rum. Kl. 10 ägde högmässan rum, vilken inleddes av biskop Ysander med visitationstalet. Sedan följde predikan av pastor loci och som liturg fungerade kontraktsprosten . Reuser; Efter högmässan hölls visitationsstämma. Kl. 2samlades ett 60-tal inbjudna -till middag i prästgården och kl. 6 förrättades kyrkogårdsinvigning i Gammelgarn. Biskopen assisterades härvid av kontraktsprosten Reuser samt av kyrkoherdarna Björkander, Ruhr, Videgren, Laurell, Jakobsson, Johansson och Mårtensson. Biskopen höll invigningstalet inne i kyrkan och sedan gingo prästmännen i procession runt det nya området under det att man sjöng psalmen 579. Härefter invigdes kyrkogården enligt föreskriven ritual och den högtidliga ceremonien avslöts med psalmen 144: 5—6.
Med denna kyrkogårdsinvigning avslutades biskopsvisitationen i pastoratet; den första som biskop Ysander förrättat under sin tid som stiftets biskop.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *