Biskopsgårdens ombyggnad.

Byggnadsstyrelsen har icke funnit något att erinra mot det skissförslag till nybyggnad å den av biskopen i Visby stift disponerade prästgården som föreligger, vilket förslag styrelsen finner lämpligt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *