Biskopsgårdens brand.

Brandskaderegleringen klar. —
127,010 kr. i skadestånd.

från Städernas allmänna brandstodsbolag hitlände i dag för utbetalning till kyrkorådet i Visby i brandskadeersättning för den brunna biskopsgården kronor 109,482: 76. De efter branden kvarstående delarna av byggnaden ha värderats till c:a 36,000 kr. Samtidigt hade Försäkringsbolaget Hansa hitsänt den ersättning, som beslutats å den av byggmästaren för kyrkorådets räkning tagna försäkringen å det utförda arbetet, vilken ersättning uppgår till 17,627: 24. Ersättningssummorna ha i dag överlämnats i kyrkorådets händer, av konsul Friberg för Städernas allmänna och av konsul Kolmodin för Hansa. Den av byggmästaren tagna försäkringen å det utförda arbetet var enligt entreprenadkontraktets formulering ställd på kyrkorådet, som sålunda i sin tur har att ersätta byggmiataren.
Något sammanträde för att besluta om biskopsgårdens byggnadsfråga har ännu icke hållits emedan man velat avvakta försäkringsbolagens beslut i ersättningsfrågan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *