Biltrafik och parkering på torget.

Då en del anmärkningar framkommit mot trafikens ordnande på Stora torget har torgkommittén inför drätselkammaren åter tagit upp trafik- och parkeringsproblemet. Kammaren har nu beslutat föreslå stadsfullmäktige att hos k. m:t söka fastställelse för fem år av bestämmelser om trafik å norra sidan i båda riktningarna, parkering på den smalare körfilen och en avgift av 50 öre för parkering där under torgtid.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *