Besvären om byggnadsförbudet i Ljugarn ogillade.

K. m:t finner ej skäl att göra ändring i länsstyrelsens resolution angående förbud att utan tillstånd av länsstyrelsen verkställa nybyggnad eller att företaga avstyckning av jord inom Ljugarns samhälle, tills byggnadsplan blivit fastställd för området.
Åtskilliga personer ha som bekant anfört besvär hos k. m:t under yrkande om undanröjande av länsstyrelsens resolution.
Dessa besvär ha förut behandlats av byggnadsstyrelsen, som uttalar sig för behovet av byggnadsplan och tillstyrker länsstyrelsens framställning om förskott av statsmedel för upprättandet av byggnadsplanen.
Styrelsen ansluter sig till alla delar till länsstyrelsens resolution och avstyrker de besvär, som anförts däremot.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *