Belysningen vid stadens infartsvägar

har vid upprepade tillfällen varit föremål för klagomål från trafikanternas sida. Med anledning därav har elverkachefen uppgjort förslag till belysningens omläggande på ett mera tidsenligt sätt. Kostnaderna skulle gå på omkring 6,500 kr. Drätselkammaren beslöt vid sammanträde igår att hos stadsfullmäktige tillstyrka förslaget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *