Axel Brolund 50 år.

På måndag passerar f. färjmannen i Fårösund Axel Brolund halvsekelsgränsen. Både för gotlänningar och turistande fastlänningar är han en mycket välkänd och populär figur, då han i över 15 år — från färjtrafikens början år 1922 till september i fjol — ensam skötte trafiken över Fårösund. Vid den nya motorfärjans tillkomst i fjol drog han sig tillbaka och två nya färjemän kommo i hans ställe. Numera njuter färjeman Brolund sitt otium i hemmet på Ljugarn.
Trots nervöst jäkt och hårt arbete — särskilt under sommarsöndagarna — var det alltid Brolund som i första hand spred glad stämning och gott gemyt bland de personer han hade att göra med, och det har inte varit så få under dessa år, då den omfattande turistströmmen till Fårö har kommit till. Den glade, gode och fryntlige Brolund har fått vänner var han gått fram och hans arbetsprestationer ha med rätta beundrats. Femtioårsdagen kommer säkerligen att medföra många bevis på uppskattning såväl av hans egen person som hans arbete i samhällets tjänst.
Axel Brolund är född och uppväxt på Fårö. Under flera år tjänstgjorde han vid fyren på Gotska Sandön och därefter flyttade han till Ljugarn, där han var byggnadssnickare. År 1922 tillträdde han som nämnts sin plats som färjeman i Fårösund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *