Avsättningen överklagad.

F. d. poliskonstapel Carl Fr. Nygren, Visby, som av poliskollegiet i Gotlands län för tjänstefel dömts till avsättning från sin tjänst som ordningspoliskonstapel vid Visby stads poliskår, har överklagat detta beslut hos k. m:t. Han framhåller att poliskollegiet icke, som väl bort göras, i sitt utslag närmare preciserat de förseelser han ansetts skyldig till och mot sitt nekande blivit överbevisad om. Att han i samtliga mot honom riktade anmärkningar skulle ha befunnits skyldig torde, säger han, med den bevisning åklagaren förebringat, knappast vara troligt. Skulle oaktat vad han anfört ingen ändring kunna göras i poliskollegiets beslut, hemställer Nygren att straffet av nåd skall nedsättas till mistning av tjänsten under viss tid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *