Avgörande drabbning vid Lunghaibanan?

Japanerna tänka avskära kinesernas återtågsväg.
Sjanghai, 11 maj. (TT. fr. DNB.) Av rapporterna från fronten. framgår nu klart att den nya: japanska motoffensiven mot Lunghaibanan fortskrider på alla punkter. Den från norr framryckande huvudstyrkan av den japanska angreppsarmén, som avancerar från Tsining-området mot söder, nådde idag en linje, som redan ligger 130 km. norr om Kweiteh, operationens angreppsmål. Samtidigt har den från söder framryckande huvudstyrkan av den japan-ska sydarmén :efter erövringen av Mentsjeng nått en linje, som går fram 160 km. söder om Kweiteh.
Det hittills föreliggande rapportmaterialet tillåter slutsatsen att japanerna redan halvcirkelformigt omslutit Lunghaibanan i norr, öster och söder. Japanernas närmaste angreppsmål gälla den 250 km. breda luckan, som utgör den enda återstående reträttmöjligheten för den kinesiska armén.
Järnvägsknutpunkten Sutsjou utgör tydligen nyckelställningen för hela det kinesiska försvaret. Mot denna ställning ha jåpanerna redan inlett stora flygangrepp. I militära kretsar tillmäter man japanernas och kinesernas operationer i området vid Lunghaibanan den största betydelse.
Man går t. o. m. så långt att man betecknar det där förestående avgörandet, som utslagsgivande för hela det japansk-kinesiska kriget.

Kinesiska framgångar — rapporteras från Tokio.
Tokio, 11-maj. (TT.) Telegrambyrån Domeis korrespondent hos de japanska trupperna i Kina telegraferar. att en våldsam drabbning rasar kring Tuangtsjeng i södra Sjantung samband med en: offensiv som inletts av japanernas vänstra flygel. Korrespondenten meddelar, att två japanska kolonner trängt fram till en punkt 20 km. sydväst om Tuangtsjeng, där de mött numerärt synnerligen överlägsna. kinesiska styrkor, vilka söka omringa dem. Vidare ha två kinesiska divisioner trängt in i Matutsjen, 8 km. nordväst om Tuangtsjeng.

Tyskland försäkrar Kina om absolut neutralitet.
Sjanghai, 11 maj. (TT fr. Havas.) Man avvaktar här med stort intresse de överläggningar, som torde komma att äga rum i morgon i Hongkong mellan Tysklands ambassadörer i Japan, Eugen Ott, och i Kina, Trautmann. De båda ambassadörerna väntas komma att dryfta frågan om de tyska militära rådgivarna och instruktörerna vid den kinesiska armén. I kinesiska kretsar tror man dock, att de tyska rådgivarna icke komma att hemkallas.
Berlin, 11 maj. (TT.) Enligt vad Agence Havas’ korrespondent erfarit, har utrikesminister von Ribbentrop underrättat kinesiska ambassaden i Berlin om att den tyska pressen kommer att iakttaga absolut neutralitet i den kinesisk-japanska konflikten. Denna försäkran har väckt livlig tillfredsställelse i kinesiska kretsar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *