Avd. 144 Gnistan av S. G. U.

höll i går afton årsmöte i I. O. G. T:s ordenssal i Visby under ordförandeskap av hrr Eric Larsson och Bertil Söderdahl och i närvaro av ett 60-tal medlemmar.
Av de därvid avlämnade rapporterna framgick, att avdelningen under det gångna året varit i mycket livlig verksamhet och utfört ett gott arbete på olika områden. Medlems, antalet hade stigit från 84 till 122, och ett flertal enskilda och offentr liga möten och andra framträdanden av olika slag har anordnats. Bl. a. erinrades i styrelsens berättelse om affischpropagandan i samband med Nykterhetsfolkets dag, »SGU-paraden» i Visby och Hemse, det stora fredsmötet med landshövdingen som talare, det uppmärksammade deltagandet i Barnens dag samt senaste julskyltningen, då även I. O. G. T. och S. G. U. voro med på ett hörn. Folkdanslaget räknar f. n. 18 medlemmar, i gymnastik och idrott ha ett 20-tal medlemmar deltagit, och vidare har man sysslat med amatörteater, talkör, studiearbete, sång och musik etc. En poängtävling, som ännu pågår, har avsevärt bidragit till att intensifiera verksamheten. Vad. antituberkulos-arbetet beträffar har avdelningen bekostat två barns vid dispensärens sommarhem och dessutom lämnat S. G. U:s egen koloniverksamhet sedvanligt anslag. Antitbckommittens räkenskaper ha omslutit 784 kr. med 351 kr. i behållning till innevarande år, medan avdelningskassans motsvarande siffror äro 350 och 70 kr.
Till styrelse omvaldes Eric Larsson, ordf., Margit Johansson, vice ordf. och studieledare, John Andersson, sekr., Karin Olofsson, kassör, och S. E. Westberg v. sekr., med Åke Bandelin och K. G. Swebilius som suppleanter. Revisorer bleve Ewert Aare och Otto Jacobsson, korr. sekr. T’h. Vahlbäck. Till antituberkuloskommittå valdes Elisabeth Kahlström, Signe Pettersson och Hildur Lorehn, till idrottskommitte Eric Johansson, Stig Andersson och Inga Larsson, till kommissionär Curt Liljegren och tilll sparkasseombud Harald. Johansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *