Auktion i Rute.

LÖRDAGEN DEN 19 MARS kl. 1 e. m, låter GODSÄGARE OSKAR AHLQVIST genom offentlig auktion å RISUNGS GÅRD i RUTE försälja: ett sto, 3 år, norsk-ardenner, 5 st. högdräktiga reaktionsfria kvigor, 2 mjölkkor, en renr. ungtjur, 2 ungsuggor samt dessutom en 6 fots självbindare, en potatisplockare, mjölkmaskinsanläggning för 18 kor, lokomobil, sågverk, spåntbänk, halm och utsädeskorn, potatis, 1” bräder, fyrkantvirke och plank, torr blandved, flo-, tvet- och grenved.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 sept. 1938 eller vid anfordran.
Slite i mars 1938.
Berthil Bonde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *