Auktion i Fleringe.

TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER kl. 1 e. m. låter C. J. Kihlén, Medebys, på grund av fastighetens utarrendering försälja: 3 mjölkkor, 2 arbetshästar 4 år, arbetskälkar, arbetsvagn, plogar, harv, selar, halm, växande foderbetor. För Prostinnan Kihléns räkning försäljes: 1 vit gästrumsmöbel, 1 s. k. prästgårdssoffa, sängar, en del udda möbler, mangel div, glas och porslin m. m., m. m.
Betalningsanstånd med. vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *