Auktion i Bunge.

LÖRDAGEN DEN 14 maj kl. 11 f. m. låter FRU ANNA PETTERSSON, ÄNGE, till följe fastighetens försäljning genom offentlig auktion avyttra samtliga kreatur och all yttre lösegendom, varav nämnes: Kreatur: 2 st. arbetshästar, ston, 6 och 21 år, norsk, 4 mjölkkor, 1 kviga, 4 st. får. Redskap: Slåttermaskin, hästräfsa, självavläggare, såningsmaskin, 2 vändplogar, 4 spetsplogar, fjäder- och slätpinnharvar, sladd, vält, foderhäck, sättare, 2 arbetsvagnar fjädervagn, 2 par arbetskälkar, ressläde, vindmaskin, hyvelbänk, div. snickareverktyg, tjuder, kättingar, tåg, div. handredskap, separator och smörkärna, Alfa Laval, resfäll, 2 båtar med segel.
Betalningsanstårid med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *