Auktion å kreatur, spannmål, virke m. m.

MÅNDAGEN DEN 4 APRIL kl. 1 e. m, låter GUNNAR PETTERSSON, SORBY, VÄTE, genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 2 hästar, vallacker, 4 och 6 år, samtliga mjölkkor, 9 st., reaktionsfria, nykalvade och i kalvställning, 2 st. grissuggor, en gödgris, Ett parti halm, betmassa, 1,500 kg. Diamantvårvete till utsäde, 2,000 kg. blandsäd. Div. torrt virke såsom 6” fasad, 30 tolfter lakt, 14” golvbräder 3X1 3/4, 1,500 takspån, troder och stör, slanstolpar av ek, sekunda plank 2”, fyrkantvirke och ved av olika slag.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *