Åttio år

fyller den 19 dennes en i vida kretsar på Gotland känd man, ????ingen f. d. handlanden C. P. Jacoasson.
Han är född i Lokrume, och efter att ha tillbringat sin ungdom i Ekeby flyttade han i samband med sitt giftermål 1887 till Bäl, där han startade en speceri- och diversehandel, varjämte han drev jordbruk. Här togs han snart i anspråk för socknens angelägenheter och var sålunda kyrkorådsledamot, ständig revisor i Hejnums pastorats sparbank, ledamot i taxeringsnämnden, ordförande och uppbördsman i brandstodsföreningen, varjämte han även var med om bildandet av Bäls sjuk- och begravningsförening, vars kassör han var. Han tog slutligen initiativet till Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, i vilken han blev ordförande och kassör.
År 1899 flyttade Jacobsson till Stånga och öppnade där speceri- och spannmålshandel, som han drev i tolv år. I denna socken bildade han Stånga Lutherska Missionsförening, den första missionsföreningen på Gotlands landsbygd, samt upprättade dess stadgar, som sedan även blivit antagna av övriga missionsföreningar på landsbygden. Han ordnade även byggandet av ett missionshus i Stånga. Vidare bildade han Stånga sjukkassa.
Efter den tolvåriga vistelsen i Stånga flyttade Jacobsson till Visby och drev där affärsrörelse till 1928, då han drog sig tillbaka. I religiösa kretsar på Gotland har J. varit en synnerligen verksam man, och han var bl. a. i många år styrelseledamot i Gotlands missionsförening, en post, som han lämnade för endast ’ett par år sedan. Han är fortfarande Ev. Fosterlandsstiftelsens provinsombud.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *