Återförvisat ärende.

Skolöverstyrelsen har efter besvär av adjunkterna A. Brindeland i Huskvarna och F. J. T. Lindblad i Hedemora samt filosofie magister G. Kling i Åtvidaberg och Arne Sundahl i Slite upphävt styrelsens för Norberg kommunala mellanskola beslut om tillsättande av två ämneslärartjänster samt om förord till rektorsbefattningen vid skolan.
Skolstyrelser. har, heter det, underlåtit att pröva samtliga ansökningshandlingar. Ärendet har återförvisats till skolstyrelsen för ny handläggning.
Till rektorstjänsten beslöt överstyrelsen förorda ämneslärarinnan vid skolan Sara Liljeblad, och till ämneslärartjänsten i geografi och biologi utsågs fil. mag Gunnar Ljungstedt, Bengtsfors. Samtidigt bestämdes att den andra ämneslärartjänsten i ämnena matematik, fysik och kemi ej skulle tillsättas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *