Arvsfonden fick intet.

Advokatfiskalen i kammarkollegiet har godkänt ett av avlidne förre hemmansägaren J. T. Olofsson från Björnlunds i Källunge socken den 12 januari 1934 upprättat testamente av innehåll, att, sedan hans fosterdotter erhållit hans å sparkasseräkning i D. B. V:s sparbank i Visby inne stående medel, dödsdagen uppgående till 4,944 kr. 46 öre, jämte diverse sängkläder, återstoden av hans efterlämnade kvarlåtenskap skulle tillfalla ett i Källunge socken bosatt äkta par.
Olofsson avled den 23 november 1937 och efterlämnade enligt bouppteckningen ingen annan arvihge äh allmänna arvsfonden. Behållningen i boet efter honom utgjorde enligt bouppteckningen 19,672 kr. 97 öre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *