Arméns svingårdar, och bagerier.

Samtliga arméfördelningschefer ställa sig i yttrande till arméförvaltningen avvisande mot statsrevisorernas förslag om avveckling av regementenas svingårds- och bagerirörelser. De produkter, som erhållas från dessa företag, äro kvalitativt bättre än dem, som för motsvarande pris erhålles i allmänna marknaden. Och vid mobilisering är det till stor fördel för vederbörande förband att ha tillgång till dylika företag.
Militärbefälhavaren å Gotland, general G. M. Törngren, har beträffande gotlandstrupperna upplyst, att några bageri- eller svin-gårdsrörelser ej förekomma. Statsrevisorernas förslag gällde sådana bageri- och svin-gårdsrörelser, som drivas av enskilda lägerkassorna och dylika finnas ej å Gotland. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *