Arméns stamhästbestånd.

Arméförvaltningen har ingått till k. m:t med förslag till närmare bestämmelser angående fördelningen av de c:a 4,900 stamhästar, som enligt försvarsbeslutet skola finnas vid armén. Omfattande förflyttningar bli erforderliga. Bl. a. hemställes om föreskrift, att stamhästbeståndet vid Gotlands infanteriregemente skall från den 1 juli 1938 utgöra 7 stabs- och 3 kompanihästar, medan stamhästbeståndet vid Gotlands artillerikår föreslås till 20. Härtill komma för gotlandstruppernas del tre stamhästar för militärbefälsstaben, avsedda för militärbefälhavaren, stabschefen och adjutanten. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *