Arméns förrådsbyggnader.

Arméförvaltningen har för avsikt att beträffande användningen av för lantförsvarets förrådsbyggnader, vapenförråd, garagebyggnader, bensinlagringsanläggningar samt tillbyggnad av vapensmedja på Gotland hos regeringen föreslå beviljande av anslag endast till de förrådsbyggnader m. m., vilka på grund av pågående, av chefen för armén anbefalld förrådsutredning anses böra komma till utförande. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *