Armén behöver sina sängar.

Militärbefälhavaren på Gotland har föreslagit arméförvaltningen att erbjuda marinförvaltningen att övertaga ett befintligt överskott om 864 st. manskapssängar. Då emellertid behovet av sängar inom armen efter övergången till 1936 års försvarsordning ännu ej kan överblickas, har arméförvaltningen emellertid beslutat, att framställningen ej f. n. skall föranleda någon åtgärd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *