Årets marinspaningskurs

anlände den 27 juni till Fårösund och började sina övningar den 28. Chef är kapten Falk och adjutant löjtnant Edenberg. Inalles består styrkan av 12 officerare, 1 läkare, 6 underofficerare, 8 officersaspiranter och 50 å 60 man. F. n. äro sex flygplan stationerade vid kursen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *