Arbetsmarknaden i februari.

För februari månad uppgick antalet ansökningar på 100 lediga platser till 230 mot 218 för närmast föregående månad, rapporterar socialstyrelsen. Så till vida är denna stegring anmärkningsvärd som februari normalt brukar medföra minskning i relationstalet. Att detta nu ej blivit fallet, hör uteslutande samman med att på grund av väderleken behovet av tillfällighetsarbetare på den manliga arbetsmarknaden ej tillnärmelsevis var så stort som annars är vanligt vid denna årstid. Såväl antalet arbetsansökningar som arbetstillgången har reducerats sedan januari, men relationen dem emellan har, med undantag för sjöfarten och diversearbetet, förbättrats beträffande samtliga huvudgrupper, varför det allmänna läget i stort sett kan andes tillfredsställande. Vid den offentliga arbetsförmedlingen i Gotlands län registrerades under februari 271 ansökningar per 100 lediga platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *