Anslag till Gotlands truppers.

K. m:t har för innevarande budgetår anvisat Gotlands trupper 5,000 kr, för kasernutredning, 9,500 kr. till förhyrning av expeditionslokaler åt militärbefälhavaren ävensom till skrivmaterialier och expenser, 75,000 kr. till bränsle, lyse m. m., 13,000 kr. till tvätt och 500 kr. till skidmatetiel. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *