Andliga vården vid armén.

K. m:t har vid fördelningen av anslaget till andlig vård vid armén under 1937-1938 beviljat Gotlands infanteriregemente 100 kr. och Gotlands artillerikår likaledes 100 kr. ävensom Soldathemmet å Visborgs slätt 600 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *