Anbud å virke

infordras härmed av Gotlands Norra och Södra Vägdistrikt till den 7 febr. Närmare upplysningar beträffande partiets kvalitet och mängd erhålles efter hänvändelse till vägstyrelsens arbetskontor, Hästgatan 17, tel. 1270.
Vägstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *