Aktiebolaget Gotlands Bank

redovisar för 1937 en nettovinst av 430,180: 78 kr. (436,499:02 året förut), sedan avskrivningar verkställts med 31,315 kr. (f. å. 44,625 kr.) Tillsammans med på vinst- och förlustkonto från 1936 kvarstående 535,849: 58 kr. stå till bolagsstämmans förfogande 966,030: 36 kr.
Styrelsen föreslår, att till aktie-egarna utdelas 8 proc. med 242,400 kr., att till en dispositionsfond överföres 400,000 kr. samt att å vinst- och förlustkontot balanseras 823,630: 86 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *