A. K. undersöker öppna marknadens löner.

A. K. har anmodat Visby arbetalöshetskommitté att verkställa undersökning angående de löner, som inom staden utgå till grovarbetare inom industrien och vid anläggningsarbeten, ävensom de löner, som betalas inom jord- och skogsbruk. För den händelse att vid något företag till yrkesarbetare betalas löner, som ej överstiga grovarbetarnas, skall uppgift även lämnas härom. Kommissionen skall nämligen undersöka den öppna marknadens gängse grovarbetarlöner för att utröna, huruvida förändringar av lönenivån inträffat. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *