75 år på söndag.

Klockaren J. Gahnström i Gothem uppvaktades på sin 75-årsdag i söndags bl. a. av kyrkoherde J. Munthén, gom å kyrkorådets vägnar överlämnade ett presentkort, En liknande gåva fick jubilaren även mot taga från sockenbor i Vallstena, som under Gahnströms tid som brevbär rare kommit i närmare beröring med honom. Under dagens lopp inströmmade f. ö blomsterhyllningar i mängd från släkt och vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *