300 personer på slakteriföreningens årsmiddag.

Efter slakteristämmans slut i går bänkade sig samtliga stämmodeltagare i Stadshotellets festvåning, där icke mindre än närmare 300 middagsgäster samlats. I samband med middagen förekommo också en del anföranden. Slakteristyrelsens ordförande, hr Efraim Larsson, Vamlingbo, hälsade samtliga välkomna, hr John Malmros, Martebo, framförde styrelsens tack till ombuden, hr Arthur Jakobsson, Gerum, uttryckte medlemmarnas belåtenhet med styrelsens arbete under året, medan hr G. Nylander, Martebo, erinrade om det betydelsefulla arbete, som disp. Axel Hultström nedlagt i företaget, och hr Arthur von Corswant i erkännsamma ordalag uttalade slakteriföreningens tack till slakthusets direktör, Edw. Wahlgren.
Slutligen tog också denne till orda och tackade å sin sida för det förtroende, som visats honom, liksom för dagens . tacksamhetsbetygelser. Slutligen ng Oscar A. Åkerbäck, Hejde, upp »Du gamla, du fria» samt utbringade efter alla de leven, som förut höjts, ännu ett leve för slakthuset.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *