Ytterligare bidrag till fiskehamnen i Lickershamn.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen begär statsbidrag med ytterligare 94,100 kr. för fullbordande av fiskehamnsanläggningen vid Lickershamn. Arbetet med hamnanläggningen har nu fortskridit därhän, att ytterligare medel inom kort komma att erfordras för dess fortsättande. Såvitt nu kan bedömas beräknas anläggningen kunna fullbordas för den beräknade kostnaden eller 232.000 kr. Det beviljade statsbidraget av 90 procent beräknas sålunda uppgå till ommanlagt 208,800 kr. Med avdrag av det redan beviljade bidraget av 114,700 kr. erfordras sålunda ytterligare ett bidrag av 94,100 kr. för arbetets fullbordande. (T. T. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *