Ytterligare avgiftslindringar för turistbåtarna.

De t. o. m. i år medgivna nedsättningarna av fyr- och båkavgifterna för turisttrafik skola enligt beslut i torsdagskonseljen gälla ytterligare under åren 1938 och 39. I samband härmed beslöts att bereda ej endast de stora turistfartygen dessa lättnader. Sålunda bestämdes, att en lägre avgift, som hittills utgått för den del av turistfartygs vikt, som överstiger 1,500 ton skall utgå för den del, som överstiger 1,000 ton.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *