Visningarna å Gotlands fornsal

taga för sommaren sin början den 1 juli, varefter en sådan äger rum varje dag, utom söndagar och måndagar, kl. 2 e. m. Visningarna, som icke äro belagda med. någon särskild avgift, ledas av amanuensen G. Bertel.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *