Visby var rätt mantalsskrivningsort.

Efter besvär av dels drätselkammaren i Visby dels montören S, Hellgrens hustru Ellen Hellgren har kammarrätten med ändring av länsstyrelsens utslag förklarat Visby stad i stället för Slite köping ha varit hennes rätta mantalsskrivningsort för 1936, enär hon, som under åren 1935 och 1936 innehaft och utövat tjänst såväl i Visby som i Slite, måste anses ha haft sin egentliga hemvist i Visby under nämnda år. Samtidigt har kammarrätten ogillat ett yrkande av Slite köping om överflyttning till köpingen av de fru Hellgren åsatta taxeringarna år 1936 i Visby till kommunal inkomstskatt samt inkomst- och förmögenhetsskatt för resp. 3,970 och 3,610 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *