Visby – turisternas Mecca.

Stadskotellet. Överst Sommarmatsalen. Infälld dir. Knut Wennerberg.

Åtskilliga och digra volymer ha skrivits om Visby, som mer än någon annan stad i Norden tilldrager sig resenärernas intresse. Denna uppmärksamhet får icke endast tillskrivas stadens många vackra fornlämningar, vari vetenskaparna liksom ur en uppslagen bok kunna läsa gångna tiders historia, utan därför att staden med sina omgivningar har snart sagt alla betingelser för att erbjuda turister och semesfirande en angenäm vistelse där.
Resenärernas anspråk på kost och logi variera ju rätt väsentligt, men man vågar dock påstå att vars och ens önskemål kunna tillfredställas. Vill man bo luxuöst finnas hotell, vilka i komfort mäta sig med vilket modernt storstadshotell som helst. önskar man bo på pensionat, så finnas utmärkta sådana både i staden i dess omedelbara närhet. Restauranger, förutom de i hotellen och pensionaten, är det gott om. Ett flertal pensionat och restauranger begagna kupongsystem, vilket ställer sig förmånligt för resenärer, som uppehålla sig på platsen en längre eller kortare tid. Konditorier och kaféer med uteserveringar tillfredsställa en stor publik.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *