Visby Scoutkår

höll igår sin s. k. »Gutnaltävling», en årligen återkommande tävlan mellan kårens patruller. Grenarna voro i år sex, därav fem kända och en okänd.
Patrullerna, sex stycken, finger på lördagen avhämta en förseglad order, vilken skulle brytas kl. 8,30 f. m. söndagen. I denna stod angivet att ptr. skulle insamla 2 dm. långa prover å 8 valfria trädslag under färden till första kontrollen, vilken var belägen utanför Norra kyrkogårdens norra hörn. Där vidtog omedelbart andra grenen, vilken bestod i att ptr. skulle med hjälp av en stake och fyra snören slå fem valfria knopar. När detta var utfört, skulle ptr. bege sig till kontroll 3, belägen vid Norra Korpklint. Uppgiften där bestod i att med tillhjälp av personliga mått bedöma, dels en längre sträcka, dels höjden på en tall, dels längden på en bänk och dels samma bänks höjd från marken till sätet. Fjärde grenen, vilken försiggick vid tredje kontrollen vid norra bäckens utflöde i havet vid Kolens kvarn, bestod att namngiva ett antal fåglar samt känna dessas läten. Därifrån gick färden till platån c:a 100 m. syd Snäckgärdsbadens hotell, där den sista kända grenen vidtog. Det gällde här att på kortast möjliga tid uppgöra eld, samt smälta snö och bringa vattnet till kokning. Den okända grenen bestod i ptr:as sooutmässiga uppträdande vilket kontrollanterna vid varje kontroll särskilt noterade.
Trots en rätt kraftig snöyra och stark blåst genomfördes tävlingen bra. Segrare blev patrull Isbjiörnen med 25 poäng.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *