Visby lotsplats.

Lotsstyrelsen har begärt medicinalstyrelsens yttrande, huruvida med hänsyn till sjöfartssäkerheten dispens för extralotsen vid Visby lotsplats C. O. A. Frejd från bestämmelsen om viss synskärpa anses kunna tillstyrkas. Härvid torde beaktas, att det för anställning vid Visby lotsplats ej synes erforderligt att upprätthålla fordringarna, på viss synskärpa hos lotsarna i samma utsträckning som eljest kan anses nödvändigt. Lotsningarna vid lotsplatsen äro nämligen i regel korta.
Framställningen är föranledd av att Frejd sökt ett lotsförordnande vid Visby lotsplats. Med hänsyn till att han ej har föreskriven synskärpa kan han ej erhålla förordnandet med mindre dispens gives. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *