Visby läroverk.

Rektor vid Visby läroverk föreslår för vårterminen: Fil. mag. Edla Hagström förordnas till vikarie för adjunkt Rydquist, lärarinnan Elsie Ferré till extralärare, gymnastikdirektör Margit Löwenborg till biträdande gymnastiklärare, handarbetslärarinnan Elsa Gustafson till timlärare i slöjd för flickor, fil. mag. Gerd Skoglar till extralärare, slöjdlärare J. Persson till timlärare i slöjd för gossar och skol-kökslärarinnan Else Fahlström till timlärare i hushållsgöromål.
Lektor R, Kinander vid Visby läroverk har begärt ledigt till läsårets slut för tjänstgöring i Uppsala enskilda läroverk och privatgymnasium. Till vikarie på lektorstjänsten i Visby föreslår rektor adjunkt E. Möller och till vikarie för honom fil. mag. Sigvard Bengtson. Samtidigt föreslås adjunkt Hj. Rydquist till vikarie på den efter lektor Nyman vakanta lektorstjänsten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *